Ny selektivlödmaskin

Nu är vår nya Ersa Versaflow 3/45 äntligen på plats.

Under Q1 2019 investerade vi i ytterligare en Ersa Versaflow 3/45. Detta medförde att vi fördubblade produktionskapaciteten och ledtiderna reducerades till våra kunder.

Investeringen skapar framförallt större flexibilitet och stabilare produktionsprocesser samt ytterligare ett led i att möta mer krävande produktionsuppdrag.