Komponentval

En viktig del i en produkts konstruktion är komponentvalet. Genom att utnyttja vår kompetens vad gäller komponenttillgång, prisbild och livslängd kan du säkerställa din produkts fortlevnad och tillverkning redan under konstruktion.En viktig del i en produkts konstruktion är komponentvalet. Genom att utnyttja vår kompetens vad gäller komponenttillgång, prisbild och livslängd kan du säkerställa din produkts fortlevnad och tillverkning redan under konstruktion.