Statement Conflict minerals 3tg

Nedan ser ni vårt ställningstagande gällande Conflict minerals, s.k 3tg.

Statement conflict minerals