Kvalitetspolicy

Elektronik Mekanik AB skall vara en självklar leverantör inom elektronik- branschen med
vår toppmoderna tillverkningsenhet för all form av elektronik. När vi överlämnar en produkt
ska den vara i enlighet med specifikationen. Det är kundens krav, behov och förväntningar
som är styrande för vårt arbete.

Länk till Kvalitetspolicy