Elektronik Mekanik firar 25-års jubileum med rekordår.

Elektronik Mekanik firar in 25-års jubileum 2020 och summerar 2019 med en tillväxtökning på 22% och sätter nytt försäljningsrekord.

Merparten av våra kunder har gått bra under året och ett flertal nya har tillkommit detta har bidragit till vår tillväxt.

 Den nya monteringslina som vi investerade i hösten 2018 har hjälp oss att möta den ökade efterfrågan. 

Vi fortsätter vår expansion och titta framåt mot nya mål och tackar våra kunder och leverantörer för det gångna året.

Läs mer:

Reportage från Evertiq.se