ISO 9001/14001

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Certifikaten är ett kvitto på att vi har fungerande kvalitets- och miljöledningssystem som hjälper både oss och våra kunder till en högre kvalitet. För oss är det självklart att vara certifierade.

Det känns bra att tydligt kunna visa våra kunder att vi ytterligare säkrar vår redan höga kvalitet, säger Thomas Zeijlon (VD).

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy