oktober 2021

Elektronik Mekaniks hantering av Coronavirus (COVID-19)

Med anledning av den globala spridningen av Coronaviruset (Covid-19) följer Elektronik Mekanik löpande utvecklingen och rekommendationer från svenska myndigheter och agerar utifrån detta. Vår högsta prioritet är våra medarbetares hälsa och välbefinnande och att ta hand om våra kunder. Vi undviker i största möjliga mån fysiska möten tillsvidare. Företaget är bemannat som vanligt och vi

Elektronik Mekanik firar 25-års jubileum med rekordår.

Elektronik Mekanik firar in 25-års jubileum 2020 och summerar 2019 med en tillväxtökning på 22% och sätter nytt försäljningsrekord. Merparten av våra kunder har gått bra under året och ett flertal nya har tillkommit detta har bidragit till vår tillväxt.  Den nya monteringslina som vi investerade i hösten 2018 har hjälp oss att möta den

Ny selektivlödmaskin

Nu är vår nya Ersa Versaflow 3/45 äntligen på plats.

Ny VD för Elektronik Mekanik i Västerås AB

Thomas Zeijlon har tagit över som vd för Elektronik Mekanik i Västerås AB.

DEK Horizon 03iX med inbyggd dispenser

Under Januari 2016 installerade vi ytterligare en ny maskin.