Miljöpolicy

Vi ska vara ett föredöme i vårt miljöarbete och ska, utifrån våra resurser, bidra till en hållbar utveckling i samhället och ta vårt ansvar gentemot kommande generationer. Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt inslag i vår utveckling av verksamheten. Därför har vi satt upp egna mål och riktlinjer för att vi ur ett livscykelperspektiv ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.

Länk till Miljöpolicy