Affärsidé & Vision

Elektronik Mekanik ska vara en fullvärdig aktör inom elektronikproduktion, att med ständig dialog utveckla våra kunder och deras produkter genom vårt kunnande inom området.

Vår roll är att:

  • agera bollplank för att testa idéer och hjälpa till med att göra bra komponentval
  • snabbt skapa prototyper när så önskas
  • vara en komplett produktionspartner men även vara duktiga på eftermarknad och service av befintliga system med högsta kvalitet rakt igenom alla led.

Vår vision

Elektronik Mekanik ska vara en självklar samarbetspartner vid all form av elektronikproduktion, i såväl små som stora serier.

Vi avser att växa i vår egen takt och bli större när tiden är rätt. Stora investeringar har gjorts och görs fortlöpande i lokalernas miljö och maskinpark för att säkerställa en jämn och hög kvalitet i tillverkningsprocessen.