Elektronik Mekanik är din legotillverkare av kretskort och elektronikprodukter i alla utföranden

Vi är er naturliga samarbetspartner från prototypkonstruktion till volymproduktion.

Elektronik Mekanik är under positiv utveckling och erbjuder ett affärsmässigt och personligt partnerskap för er. Vi sätter våra partner i centrum och är lyhörda gällande era behov och önskemål för att tillsammans hitta den bästa lösningen. Med vår långa erfarenhet av elektronikproduktion vet vi vilka frågeställningar och utmaningar som måste hanteras för ett lyckat resultat.

Elektronik Mekanik ska vara en fullvärdig aktör inom vårt kunnande inom området elektronikproduktion, att med ständig dialog utveckla våra kunder och deras produkter

Varmt välkommen till oss med ert nästa projekt.

Boxbuilding

Förutom kretskortstillverkning erbjuder vi slutmontering av kompletta produkter, så kallas boxbuilding som till exempel innefattar montering av styrskåp samt kablagetillverkning och lödning. Kort sagt klarar vi av att hjälpa våra kunder med det mesta som rör boxbuilding av elektronik och finmekanik.

Läs mer om boxbuilding

Prototyptillverkning

Vår erfarenhet om produktionsanpassningar, komponentval och förkalkyler ger en kostnadseffektiv prototyp med hög produktionsbarhet. Prototyper är en avgörande och självklar del i utvärderingen av kretskortets funktionalitet, att det fungerar och uppfyller er kravbild.

Läs mer om prototyptillverkning

Kretskortstillverkning

Elektronik Mekanik erbjuder legotillverkning av kretskort. Vi kan tillverka allt från några prototypkort till stora tillverkningsserier på 10000-tals per batch. Med högt kunnande och rätt utrustning kan vi erbjuda kretskortstillverkning med hög kvalitet och korta ledtider.

Läs mer om kretskortstillverkning

Toppmodern maskinpark

Kretskorttillverkning är vår ryggrad och omfattas av flera delmoment såsom lasermärkning, screentryck, 3D SPI, Ytmonteringsmaskiner, 3D AOI samt selektivlödning av hålmonterade komponenter. Denna produktionslina har kapacitet på upp till 100 000 komponenter per timme och givetvis har den både gripfunktioner och limdispenser för flexibelt och krävande montage av komponenter.

Vår målsättning är att investera i nya maskiner som tillgodoser kundens kravbild samt att Elektronik Mekanik har en maskinpark som följer elektronikbranschens utveckling.

Vår produktionslina är mycket flexibel för alla typer av kretskortsmontage tillsammans med ett gediget LEAN arbete så har vi arbetat fram ett produktionsflöde i världsklass!

Läs mer om vår maskinpark här

Kontraktstillverkning

Kontraktstillverkning, även kallat legotillverkning, innebär att vi tillverkar eller bearbetar produkter på uppdrag av ett annat företag. Vi erbjuder fram för allt kontraktstillverkning av kretskort med även av andra elektroniska produkter.

Läs mer om kontraktstillverkning

Montering av styrskåp

Förutom kontraktstillverkning av kretskort erbjuder vi montering av styrskåp. Kort sagt klarar vi av att hjälpa våra kunder med det mesta som rör produktion och utveckling av elektronik och finmekanik. Är det något utöver detta som vi inte har kapacitet för att hjälpa er med kan vi ta hjälp av våra samarbetspartners.

Läs mer om montering av styrskåp

Testutrustning

Vi tillverkar testutrustningar för kablage ock kretskort. Både för vår egen kontraktstillverkning och för våra kunders testverksamhet. Vi tillverkar allt från helautomatiserad testutrustning med specialkonstruerad hård- och mjukvara till testkablage och olika typer av testlådor.

Läs mer om testutrustningar